Catalunya 1400

El gòtic internacional

Exposició del 29 de març al 15 de juliol de 2012

Avís legal

Aquest Web ha estat creat pel MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya amb caràcter GRATUÏT, INFORMATIU i per a ÚS PERSONAL. La propietat intel·lectual de tota la informació continguda en aquest Web, inclosa qualsevol mena de continguts, textos, dissenys gràfics o codis en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, entre d’altres, correspon al MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya i, en conseqüència, es troba degudament protegida conforme a la normativa existent sobre Propietat Intel·lectual. Correspon a la dita institució l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de l’esmentada propietat intel·lectual, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest Web estan expressament autoritzats a visualitzar tota la informació que conté, així com també a efectuar-ne reproduccions privades en els seus propis sistemes informàtics, sempre que els elements que hagin estat reproduïts estiguin únicament destinats a un ús personal de l’usuari i no siguin posteriorment cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat directament o indirecta a Internet o a una xarxa local, de manera que aquests tercers puguin accedir a l’esmentada informació propietat del MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya a través de mitjans que no siguin el Web. En aquest sentit, els usuaris d’Internet no estan autoritzats a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda al Web, inclosos el seu enviament a través de correu electrònic o la sevad istribució, en qualsevol forma i sigui quina sigui la finalitat, a una pluralitat d’usuaris.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes al paràgraf anterior es reputarà infracció delsdrets de la propietat intel·lectual titularitat del MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya, i podrà ser perseguida per aquest darrer mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

Així mateix, el MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya declara que els drets de propietat industrial (marques, nomscomercials, etc.) que apareixen en aquest Web són propietat seva o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, que es troben degudament protegits per la normativa existent sobre Propietat Industrial. L’accés dels usuaris d’Internet a aquest Web no els atorga en cap cas el dret a utilitzar o explotar en qualsevol forma aquests drets de Propietat Industrial. Qualsevol infracció en aquest sentit podrà ser perseguida pel MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

El MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya només serà responsable de la informació continguda en aquest Web, i no assumeix cap responsabilitat per informacions de qualsevol mena contingudes en altres webs no gestionades directament pel MUSEU, als quals aquest Web pugui remetre mitjançant enllaços hipertextuals o “links”.
La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest Web és exclusivament informativa i no suposa en cap cas un suggeriment o una invitació a l’usuari perquè visiti els webs de destinació. En conseqüència, el MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya no serà, en cap cas, responsable del resultat que l’usuari pugui o pretengui obtenirdels webs als quals accedeixi a través dels enllaços esmentats.

El MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d’Internet per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest Web, inclosos, sense limitacions, els danys que s’ocasionin a l’usuari d’Internet a causa de l’existència de virus a la xarxa. Així mateix, el MNAC tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats. El MNAC es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en el Web qualsevol mena de contingut contrari a les normes legals o ètiques. A més, el MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya adoptarà les mesures legals que consideri convenients per impedir qualsevol conducta contrària a la llei o a l’ètica, i cooperarà amb les autoritats en la identificació de les persones responsables d’introduir en el Web continguts que suposin una violació de la llei.

El contingut d’aquest Web serà actualitzat pel MNAC periòdicament.

El MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya es reserva la facultat d’efectuar en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Aquest Web ha estat creat conforme a la legalitat i als codis de pràctica publicitària existents a Espanya.

Informació sobre Copyright

© MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya. Reservats tots els drets.

© Guillem F-H

© Museu Nacional d’Art de Catalunya. Fotògrafs: Calveras/Mérida/Sagristà

© RMN/Daniel Arnaudet

©Imagen M.A.S. Ala del claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, Tarragona

© Imagen M.A.S. Mare de Déu de la Llet (segle XIII). Museu Diocesà de Tarragona

Commons.wikimedia.org. Autor PMRMaeyaert –  Monestir de Sant Joan de les Abadesses 

© Imagen M.A.S. Façana de la catedral de Santa Maria.

© Servicios Editoriales Georama. Portada de la catedral i del Museud’Art

© Imagen M.A.S  Galeria gòtica del Palau de la Generalitat

© Nano Cañas.    Contraforts de la catedral.

© Nano Cañas.    Entrada al Museu Frederic Marès – Nano Cañas

Commons.wikimedia.org – Autor: Jaume Meneses – Sant Pere Terrassa

Commons.wikimedia.org Autor: Joanjoc – Museo episcopal Vic

© Imagen M.A.S .Façana de la catedral de Santa Maria

Commons.wikimedia.org. Autor: Joan ggk – Museu de Lleida 

© Imagen M.A.S. Sala d’art gòtic del MuseuDiocesà i Comarcal de Solsona.
Les obres plàstiques reproduïdes estan protegides per Dret d’Autor. En queda prohibida la reproducció total o parcial. El MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya no es fa responsable de l’ús que facin tercers d’aquestes imatges.

Els drets d’ús i transformació de les fotos de commons.wikimedia.org es regeix per les normes de WikimediaCommons en les condicions d’ús especificades per cada autor.